Từ vựng tiếng Anh chủ đề cuộc sống trong thành phố

Từ vựng tiếng Anh chủ đề cuộc sống trong thành phố

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:48PM

Một số từ vựng tiếng Anh của bài học IES Academic English - Học tiếng Anh qua bài học chủ đề thành phố. Các học viên cùng học và ghi nhớ nghen.

 
Từ vựng tiếng Anh chủ đề cuộc sống trong thành phố IES

Learn new words


Unique (adi): being the only one of its kind (độc nhất)

Construct (v): to build (xây dựng)

Capital (n): the most important city of a country (thủ đô)

Surround (v): to be all around something (bao quanh)

Từ vựng tiếng Anh chủ đề cuộc sống trong thành phố IES 2

Architecture (n): the art and study of designing buildings (kiến trúc)

Skyscraper (n): a very tall building in a city (nhà chọc trời)

Shape (n): the form of the outer edges or surfaces of something (hình dạng)

Tower (n): a tall narrow building or part of a building, especially of a church or castle (tháp)

Symbol (n): a person, an object, an event, etc. that represents a more general quality or situation (biểu tượng)

Từ vựng tiếng Anh chủ đề cuộc sống trong thành phố IES 1

Design (n): to decide how something will look, work, etc., especially by drawing plans or making models (thiết kế)

Plan (n): something that you intend to do or achieve (kế hoạch)

Indoor (adj): located, done or used inside a building (trong nhà)

Resident (n): a person who lives in a particular place or who has their home there (cư dân).

#Từ vựng tiếng Anh

Trên đây là những Từ vựng tiếng Anh được giải thích theo Anh - Anh - Việt, giúp học viên hiểu rõ hơn về nghĩa của từ. Các học viên của IES cố gắng quen với cách ghi nhớ và học nghĩa của từ vựng theo cách này. Nếu học viên thắc mắc hãy gửi tin nhắn cho IES để các giáo viên của IES giải đáp nhé. 

Chat với IES trên website hoặc 
Inbox qua fapages: Học viên anh ngữ IES

IES Education

Tham khảo thêm: IES Primary - Học từ vựng tiếng Anh và áp dụng vào bài tập

Admin
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất