• HOTLINE: 0915897975 - 0906700136 - 0901343116
  • MAIL: info@iesc.edu.vn

Bài học tiếng Anh về chủ đề gia đình - family (phần 2)

Facebook Twitter Google +1
Ngày đăng: 07/07/2020 - Lượt xem: 1238

Bài học tiếng Anh về chủ đề gia đình - family (phần 2)


Bài học tiếng Anh về chủ đề gia đình - family (phần 2)
1. Listen and sing
Bài học tiếng Anh về chủ đề gia đình - family (phần 2) - 1
Link bài nghe:
 
 
2. Vocabulary

Bài học tiếng Anh về chủ đề gia đình - family (phần 2) - vocabulary
3. Reading

Bài học tiếng Anh về chủ đề gia đình - family (phần 2) - reading
4. Look and read. Circle.

Bài học tiếng Anh về chủ đề gia đình - family (phần 2) - 4
5. Listen and read

Bài học tiếng Anh về chủ đề gia đình - family (phần 2) - listen and read
Link bài nghe: 
 
 
IES Education