• HOTLINE: 0915897975 - 0906700136 - 0901343116
  • MAIL: info@iesc.edu.vn

Thông báo về tổ chức thi tiếng Anh - Tin học Quốc tế

Facebook Twitter Google +1
Ngày đăng: 04/03/2021 - Lượt xem: 146
Căn cứ vào công văn số 546/UBND-UV ngày 24 tháng 2 năm 2021 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép học sinh, sinh viên, học viên thành phố quay lại trường học tập từ ngày 01/3/2021.

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ Ngoại ngữ, tin học quốc tế, Trung tâm ngoại ngữ - tin học Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo lịch thi tháng 2 và tháng 3 năm 2021 phân bổ kể từ ngày 13/3/2021.

Lịch thi tháng 4 năm 2021 thực hiện theo thời gian thi đã đăng ký.

IES Education xin gửi tới quý phụ huynh cùng các em học viên biết, theo dõi để thực hiện.

 

Thông báo về tổ chức thi tiếng Anh - Tin học Quốc tế


Thông báo về tổ chức thi tiếng Anh - Tin học Quốc tế IES Education

Lịch thi tiếng Anh - Tin học Quốc tế

Thông báo về tổ chức thi tiếng Anh - Tin học Quốc tế IES Education

Thông báo về tổ chức thi tiếng Anh - Tin học Quốc tế IES Education

Thông báo về tổ chức thi tiếng Anh - Tin học Quốc tế IES Education

Trân trọng!