Đọc hiểu đoạn văn và trả lời câu hỏi tiếng Anh

Đọc hiểu đoạn văn và trả lời câu hỏi tiếng Anh

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:48PM

Dựa vào lý thuyết về thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn để để hoàn thành các câu hỏi. Cùng IES Education đọc hiểu đoạn văn và trả lời câu hỏi tiếng Anh.


Đọc hiểu và trả lời câu hỏi
 

Đọc hiểu đoạn văn và trả lời câu hỏi tiếng Anh


Tham khảo thêm:

Hoàn thành câu tiếng Anh dựa vào những gợi ý cho sẵn phần 1

Hoàn thành câu tiếng Anh dựa vào những gợi ý cho sẵn phần 2

IES Education
IESC
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất