Hoàn thành câu tiếng Anh dựa vào những gợi ý cho sẵn phần 1

Hoàn thành câu tiếng Anh dựa vào những gợi ý cho sẵn phần 1

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:48PM

Dựa vào phần học về thì hiện tại đơn. Các bạn hãy cùng Trung tâm Anh Ngữ IES hoàn thành câu và chia động từ phù hợp trong phần bài tập dưới đây.
 

Lý thuyết thì hiện tại đơn - present simple


 

 

 

Điền và chia động từ hoàn thành câu dựa vào gợi ý từ hình ảnh cho sẵn

 

 


 


Hình 1:

 

Hình 2:

 

Hình 3:

 

Hình 4:

 

Hình 5:
 => Đáp án được gắn ở cuối bài phần 2.

Bài viết liên quan: Hoàn thành câu dựa vào những gợi ý cho sẵn phần 2

Admin
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất