Đếm Số trong Tiếng Anh: Hướng Dẫn Chi Tiết và Cách Sử Dụng Trong Giao

Đếm Số trong Tiếng Anh: Hướng Dẫn Chi Tiết và Cách Sử Dụng Trong Giao Tiếp

Ngày: 15/01/2024 lúc 14:52PM

Việc biết cách đếm số trong tiếng Anh là một kỹ năng quan trọng không chỉ trong học thuật mà còn trong cuộc sống hàng ngày. Bài viết này sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách đếm số từ 1 đến 100 và cách sử dụng chúng trong các tình huống giao tiếp. Hãy cùng Trung Tâm Anh Ngữ IES sẽ tìm hiểu cách sử dụng chúng để nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh của bạn.

1. Đếm Số từ 1 đến 20:

 • 1 - One
 • 2 - Two
 • 3 - Three
 • 4 - Four
 • 5 - Five
 • 6 - Six
 • 7 - Seven
 • 8 - Eight
 • 9 - Nine
 • 10 - Ten
 • 11 - Eleven
 • 12 - Twelve
 • 13 - Thirteen
 • 14 - Fourteen
 • 15 - Fifteen
 • 16 - Sixteen
 • 17 - Seventeen
 • 18 - Eighteen
 • 19 - Nineteen
 • 20 - Twenty

2. Đếm Số từ 20 đến 100:

 • 20 - Twenty
 • 30 - Thirty
 • 40 - Forty
 • 50 - Fifty
 • 60 - Sixty
 • 70 - Seventy
 • 80 - Eighty
 • 90 - Ninety
 • 100 - One hundred

3. Cách Sử Dụng Trong Giao Tiếp:

 • Đếm Tiền: "I have fifty dollars."
 • Thời Gian: "The meeting starts at nine o'clock."
 • Số Lượng: "There are twenty students in the class."
 • Tuổi: "She is thirty-five years old."

4. Các Biểu Thức Phổ Biến:

 • Hai mươi mốt: "Twenty-one"
 • Năm mươi bảy: "Fifty-seven"
 • Bảy mươi chín: "Seventy-nine"
 • Năm mươi: "Fifty"
 • Một trăm: "One hundred"

5. Lưu Ý Quan Trọng:

 • Dùng "and" khi đếm số thập phân: "One hundred and twenty-five."
 • Cẩn thận với số từ 13 đến 19, họ có hình thức đặc biệt: "Fifteen, Sixteen, Seventeen..."

Kết Luận

Học cách đếm số trong tiếng Anh không chỉ giúp bạn hiểu rõ về con số mà còn mở ra nhiều cơ hội giao tiếp trong nhiều tình huống khác nhau. Hãy thực hành đều đặn để nâng cao kỹ năng này và trở thành người sử dụng thành thạo trong cả tiếng Anh hàng ngày và các bối cảnh chuyên sâu.

Tham khảo thêm:

IESC
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất