[HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH] - Chủ đề trái cây phần 1

[HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH] - Chủ đề trái cây phần 1

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:40PM

TỪ VỰNG TIẾNG ANH 
CHỦ ĐỀ TRÁI CÂY PHẦN 1
 
Trẻ em khi bắt đầu học tiếng Anh phụ huynh thường bắt đầu dạy bằng các chữ cái. Tiếp sau các chữ cái để trẻ dễ ghi nhớ trong việc học tiếng Anh là từ vựng về trái cây. Trung tâm Anh Ngữ IES Education sẽ gửi đến quý phụ huynh từ vựng tiếng Anh chủ đề trái cây giúp bé học tiếng Anh tốt hơn.

Từ vựng tiếng Anh chủ đề trái cây

Từ vựng tiếng Anh chủ đề trái cây

Trái cây là chủ đề tiếng Anh căn bản và quen thuộc với các phụ huynh khi dạy trẻ em học tiếng Anh, để giúp bé nhớ tốt hơn về từ vựng tiếng Anh IES sẽ gửi đến từ vựng và hình ảnh minh họa.

Avocado /ævə´ka:dou/: bơ
 Apple /’æpl/: táo
 Orange /ɒrɪndʒ/: cam
 


 
Banana /bə’nɑ:nə/: chuối
 


 
Grape /greɪp/: nho
 

 


Grapefruit (or pomelo) /’greipfru:t/: bưởi
 
 Starfruit /’stɑ:r.fru:t/: khế
 Mango /´mæηgou/: xoài
 Pineapple /’pain,æpl/: dứa, thơm
 

 


Mangosteen /ˈmaŋgəstiːn/: măng cụt
 Mandarin (or tangerine) /’mændərin/: quýt
 

 


Kiwi fruit /’ki:wi:fru:t/: kiwi
 Kumquat /’kʌmkwɔt/: quất
 

 


Jackfruit /’dʒæk,fru:t/: mít
 Durian /´duəriən/: sầu riêng
 Lemon /´lemən/: chanh vàng
 Lime /laim/: chanh vỏ xanh
 Papaya (or pawpaw) /pə´paiə/: đu đủ
 

 


Soursop /’sɔ:sɔp/: mãng cầu xiêm
 Custard-apple /’kʌstəd,æpl/: mãng cầu (na)
 Plum /plʌm/: mận Hà Nội
 Apricot /ˈæ.prɪ.kɒt/: mơ
 


 
Peach /pitʃ/: đào
 

 


Cherry /´tʃeri/: anh đào
Sapota /sə’poutə/: sapôchê
 

 


Rambutan /ræmˈbuːtən/: chôm chôm
 Coconut /’koukənʌt/: dừa
 

 


Guava /´gwa:və/: ổi
 

 


Pear /peə/: lê
 

 


Fig /fig/: sung
 


 

Hy vọng những từ vựng tiếng Anh chủ đề trái câyIES Education gửi đến kèm theo hình ảnh minh họa sẽ giúp quý phụ huynh trong việc dạy trẻ học từ vựng tiếng Anh.
Tham khảo thêm:

[ Học Từ Vựng Tiếng Anh ] - Từ vựng các loại hạt

[HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH] - Chủ đề trái cây phần 2

[HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH] - CHỦ ĐỀ RAU, CỦ, QUẢ PHẦN 1

[HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH] - CHỦ ĐỀ RAU, CỦ, QUẢ PHẦN 2

IES EDUCATION

IESC
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất